Sdružená škola Babylon Pyšely

Jsme sdružená škola navazující svou činností na již tři roky fungující dětský klub / školku ve městě Pyšely, jejímž zřizovatelem je Centrum volného času Pyšley, o. s. Školka a nyní škola vznikly na základě potřeby místních rodičů poskytnout svým dětem jinou péči, výchovu a vzdělání, než nabízejí odpovídajíci instituce zřízené městem. Oba stupně pracují v maximální možné míře podle principů pedagogiky Montessori. Vzhledem k malému počtu dětí ve skupinách a zvolené metodě je přístup k nim individuální a umožňuje zohlednit konkrétní vzdělávací potřeby každého žáka. Do vzdělávacího procesu se snažíme zasahovat co nejméně tak, aby probíraná látka byla co nevíce volena samotným dítětem.

Sdružená škola Babylon Pyšely

Sdružená škola Babylon Pyšely

Sdružená škola Babylon Pyšely

Sdružená škola Babylon Pyšely

Sdružená škola Babylon Pyšely